Voor inspiratie, kennis, persoonlijke verhalen en een vleugje luchtigheid. Het NJI en CBS komen met nieuwe cijfers over depressie bij jongeren.

Door Suzanne  14/08/2023

Dat NJI en CBS met cijfers komen is opvallend te noemen. Ja deze cijfers worden vaker bekendgemaakt en daarin wordt aangegeven dat ze voort komen uit de gezondheid enquetes van het CBS. Echter wordt ook benoemd dat er hierbij geen sprake is van gediagnosticeerde depressie. Jongeren hebben tijdens deze enquete aan kunnen geven of zij gevoelens van depressie ervaren.

In 2022 zegt ruim 6 procent van de jongeren van 12 tot 18 jaar dat ze in het afgelopen jaar minstens zes maanden een depressie hebben gehad. Ten opzichte van 2021 is er sprake van een daling. Toen ging het om bijna 7 procent van de jongeren.

Onder jongeren van 16 tot 20 jaar komt depressie met ruim 12 procent het meeste voor; dat was in 2021 nog 10 procent. Van de jongeren van 12 tot 16 jaar heeft 5 procent naar eigen zeggen in het afgelopen jaar minstens zes maanden een depressie gehad; in 2021 was dat 5,6 procent. De gegevens komen uit de Gezondheidsenquête (CBS, 2022) en zijn opgehaald bij NJI op 2-08-'23 . 

Over Nederlandse kinderen en jongeren met een gediagnosticeerde depressieve stoornis zijn geen harde cijfers bekend. Op grond van buitenlands onderzoek wordt geschat dat bij circa 1 procent van kinderen onder de 5 jaar, 1,8 procent van kinderen van 6 tot 12 jaar en tussen 0,4 en 8,3 procent van kinderen boven de 12 jaar sprake is van een depressieve stoornis (Trimbos-instituut, 2009). Daarbij wordt ook gesproken over het feit dat uitkomsten afhankelijk zijn van criteria en onderzoeksmethode. 

De vraag blijft hierin wel, kunnen we depressie onder onze jeugd daadwerkelijk meten? Hoort af en toe ongelukkig zijn niet bij opgroeien? En is de enquete beïnvloed door 'slechte' dagen van deelnemers of is de enquete in staat te onderscheiden wie er langdurig last heeft van neerslachtigheid en depressieve gevoelens. Belangrijk hierin te vermelden is dat deze cijfers een indicatie geven. Niet alle jongeren met slechte dagen zijn depressief en niet alle gediagnosticeerde jongeren met depressie zijn 24/7 neerslachtig. Laten we alert blijven op de signalen, het gesprek aangaan en vooral de verbinding met elkaar opzoeken.